شنبه 26 اسفند‌ماه سال 1391
انتخاب نسبت های مخلوط بتن
نوشته شده توسط آذرخش در ساعت 01:46 ب.ظ

انتخاب نسبت های مخلوط بتن

(طرح مخلوط)

انتخاب نسبت های مخلوط بتن

می توان چنین تصور نمود که اصولاً هدف از مطالعه خواص بتن، انتخاب صحیح مواد متشکله مخلوط می باشد و لذا در مقاله حاضر خواص مختلف بتن از این دیدگاه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

در اصطلاح انگلیسی، انتخاب مواد متشکله مخلوط و نسبت های آنها طرح مخلوط نامیده می شود. اگرچه این واژه متداول است، این عیب را دارد که ممکن است تصور شود که این انتخاب، بخشی از فرآیند طراحی سازه باشد. این ذهنیت صحیح نیست، زیرا طراحی سازه در ارتباط با عملکرد مورد نیاز بتن بوده و به جزئیات نسبت های موادی که آن عملکرد را تضمین می نمایند، مربوط نیست. در آمریکا عبارت تعیین نسبت های مخلوط معمول است، اما به صورت جهانی مورد استفاده قرار نمی گیرد. به این دلیل، در مقاله حاضر عبارت به کار برده شده در عنوان مقاله، که گاهی به صورت انتخاب مخلوط خلاصه می شود، به کار برده خواهد شد.

برگرفته از کتاب خواص بتن ـ تألیف پروفسور آدام نویل ـ ترجمه دکتر هرمز فامیلی